Comunicat de presă privind finalizarea proiectului implementat pe Măsura 2 „Granturi pentru capital de lucru acordate IMM-urilor”

Comunicat de presă privind finalizarea proiectului implementat pe Măsura 2 „Granturi pentru capital de lucru acordate IMM-urilor”

ZON LIME SRL anunță finalizarea implementării proiectului cu titlul „Granturi pentru capital de lucru acordate IMM-urilor cu activitate economică în unul dintre domeniile de activitate prevăzute în anexa nr.2, proiect nr. RUE 2560 înscris în cadrul Măsurii ,,Granturi pentru capital de lucru”, instituită prin OUG nr.130/2020.

Proiectul s-a derulat în intervalul perioadei de maxim 12 luni, începând cu data semnării contractului de finanțare cu Ministerul Economiei, Energiei și Mediului de Afaceri? AIMMAIP, respectiv M2-2560/09.12.2020.

Obiectivul proiectului îl reprezintă sprijinirea sectorului IMM în vederea gestionării efectelor pandemiei COVID-19, prin grant pentru capital de lucru.

Proiectul are printre principalele rezultate, următoarele:

  • menținerea activității pe o perioadă de minim 6 luni,
  • menținerea/suplimentarea locurilor de muncă față de data depunerii cererii, pe o perioadă de minim 6 luni, la data acordării granturilor.

Valoarea proiectului este dată de valoare grant (RON): 650061.45 RON și valoare cofinanțare (RON): 97509.2175 RON.

Proiect cofinanțat din Fondul European de Dezvoltare Regională prin Programul Operațional Competitivitate 2014-2020.

Pentru detalii asupra proiectului: 

Date de contact beneficiar: 

Denumire firmă: ZON LIME SRL, cu sediul în TIMIŞ, localitatea

înregistrată sub nr. J35/305/2014 la oficiul Registrului Comerţului, CUI/CIF 32770890, reprezentată legal prin VASILE-DANIEL

LOBONT, în calitate de administrator

Adresă: România, judeţul Timiș, localitatea Timişoara, str. Str. URANUS, nr. 29, SPATIU COMERCIAL CAMERA 2

Telefon: 0724513183 , E-mail: daniellobont@yahoo.com

Persoană de contact:

VASILE-DANIEL LOBONT

Telefon: 0724513183

Email: daniellobont@yahoo.com

Leave a Reply

Your email address will not be published.